POTREBAN VAM JE KONSULTANT?

Mala preduzeća nemaju kadrove specijalizovane za investicije, marketing, unapređenje procesa i kvaliteta, primjenu novih tehnologija ili transformaciju poslovanja kroz kooperaciju i uključenje u veće sisteme (poslovne mreže i lance nabavke).
Dozvolite da vam pomognemo.

KONTAKTIRAJTE NAS
 

Jačanje mikro, malih i srednjih preduzeća za kreiranje radnih mjesta I - (2002-2003)

Projekat "Jačanje mikro, malih i srednjih preduzeća za kreiranje radnih mjesta I" bio je usmjeren na lokalni ekonomski razvoj i jačanje poslovno savjetodavne podrške za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH. 

U tom smislu implementirani su projekti lokalnog ekonomskog razvoja u svih pet regija Bosne i Hercegovine, putem koji je podržan razvoj preduzetništva. Lokalni ekonomsko razvojni projekti podržali su osnivanje i rad raznih oblika biznis centara u BiH, edukaciju potencijalnih preduzetnika, te konsultantske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća. Projekte su implementirali domaći poslovni savjetnici, članovi LESPNET-a.

Jačanje poslovno savjetodavne podrške za mikro, mala i srednja preduzeća realizirano je jačanjem kapaciteta članova Udruženja poslovnih savjetnika u BiH putem profesionalnog usavršavanja. U fokusu su bili dostupni konsultantski alati koji mogu biti korisni u poslovno savjetodavnoj praksi članova LESPNET-a. Seminari na temu 20 Keys, Overhead Value Analysis, Benchmarking i Business Consulting Process su organizovani tokom projekta.

Povezivanje sa menadžment konsulting udruženjima iz regije i Evrope je inicirano tokom projekta. Tako je Udruženje poslovnih savjetnika u BiH tokom 2003 godine pokrenulo proces pristupanjau članstvo Federacije Evropskih menadžment konsalting udruženja - FEACO, od kada predstavnici LESPNET-a učestvuju u radu skupštine ove značajne evropske konsultantske organizacije.