POTREBAN VAM JE KONSULTANT?

Mala preduzeća nemaju kadrove specijalizovane za investicije, marketing, unapređenje procesa i kvaliteta, primjenu novih tehnologija ili transformaciju poslovanja kroz kooperaciju i uključenje u veće sisteme (poslovne mreže i lance nabavke).
Dozvolite da vam pomognemo.

KONTAKTIRAJTE NAS
 

Jačanje spoljnotrgovinske funkcije poslovanja BH preduzeća i kreiranje novih radnih mjesta

Jačanje spoljnotrgovinske funkcije poslovanja BH preduzeća i kreiranje novih radnih mjesta

Udruženje poslovnih savjetnika u BiH radi na pripremi projekta podrške sektoru malih i srednjih preduzeća. Projektna intervencija usmjerana je na jačanje spoljnotrgovinske funkcije poslovanja BH preduzeća i kreiranje novih radnih mjesta. Trenutno su u toku pregovori sa partnerima i potencijalnim finansijerima projekta.