POTREBAN VAM JE KONSULTANT?

Mala preduzeća nemaju kadrove specijalizovane za investicije, marketing, unapređenje procesa i kvaliteta, primjenu novih tehnologija ili transformaciju poslovanja kroz kooperaciju i uključenje u veće sisteme (poslovne mreže i lance nabavke).
Dozvolite da vam pomognemo.

KONTAKTIRAJTE NAS
 

Kompetitivni konsalting: agilnost, inovacije i internacionalizacija, Tbilisi 3.-4. novembar 2016

Pridružite se Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) na međunarodnoj konferenciji za konsultante u Tbilisiju, Gruzija, 3.-4. novembra 2016. godine.

Kompetitivni konsalting: agilnost, inovacije i internacionalizacija 

Pridružite se Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) na međunarodnoj konferenciji za konsultante u Tbilisiju, Gruzija, 3.-4. novembra 2016. godine.

EBRD uz finansiranje od Evropske unije u okviru EU4Business inicijative, jako vjeruje u podršku konsultantima u cilju izgradnje njihovih kapaciteta, prisutnosti i umrežavanja kako bi bili u mogućnosti svojim klijentima pružiti visoko kvalitetne usluge.

Za registraciju i više informacija, molimo posjetite www.ebrd.com/competitiveconsulting