POTREBAN VAM JE KONSULTANT?

Mala preduzeća nemaju kadrove specijalizovane za investicije, marketing, unapređenje procesa i kvaliteta, primjenu novih tehnologija ili transformaciju poslovanja kroz kooperaciju i uključenje u veće sisteme (poslovne mreže i lance nabavke).
Dozvolite da vam pomognemo.

KONTAKTIRAJTE NAS
 

Podrška razvoja brzorastućih malih i srednjih preduzeća i lokalnog poslovnog okruženja

Udruženje poslovnih savjetnika u BiH će u partnerstvu sa SERDA-om i općinama Novi Grad Sarajevo, Vogošća i Ilijaš implementirati projekt „Podrška razvoja brzorastućih malih i srednjih preduzeća i lokalnog poslovnog okruženja“. 

Aktivnosti projekta usmjerene su prema najpropulzivnijim kompanijama iz gore pomenutih općina, te uspostavljanju mehanizama praćenja poslovne performanse preduzeća na regionalnom i lokalnom nivou radi pravovremene artikulacije problema i potreba sektora MSP koji su u domenu nadležnosti lokalnih zajednica. Brzorastućim kompanijama će se pružiti poslovno savjetodavna podrška i sufinansirati određeni poslovni projekti koji su usmjereni na strana tržišta.