POTREBAN VAM JE KONSULTANT?

Mala preduzeća nemaju kadrove specijalizovane za investicije, marketing, unapređenje procesa i kvaliteta, primjenu novih tehnologija ili transformaciju poslovanja kroz kooperaciju i uključenje u veće sisteme (poslovne mreže i lance nabavke).
Dozvolite da vam pomognemo.

KONTAKTIRAJTE NAS
 

Trening za konsultante - Započni konsultantski biznis - 6. i 7. novembar 2014

Obavještavamo zainteresirane da Udruženje poslovnih savjetnika u BiH u saradnji sa EBRD Small Business Support Bosna i Hercegovina 6. i 7. novembra 2014, u hotelu Sarajevo organizira seminar: „Započni konsultantski biznis“

Udruženje poslovnih savjetnika u BiH i EBRD Small Business Support Bosna i Hercegovina pozivaju potencijalne konsultante da dostave aplikacije za prisustvo seminaru 'Započni konsultantski biznis' najkasnije do 20. oktobra 2014. Polaznici će se obavezati da prisustvuju treningu 2 puna radna dana. Broj polaznika je ograničen. Seminar je razvijen za potrebe EBRD-a od strane međunarodne konsultantske kuće i preveden na lokalni jezik. Predavač će biti Fuad Strik koji je izabran od strane EBRD-a da isporuči ovaj seminar. Cijena seminara je 100 KM i  uključuje seminarske materijale, hranu i osvježenje. Ostale troškove seminara snosi EBRD. Za sva dodatna pitanja ili informacije obratite se na mail: knowhowbih@ebrd.com  ili telefone 033 266 985 ili 266 975.